En kobber og blikkenslager, er en person som har kompetanse i å jobbe med tynnplate metaller.

I tillegg til å ha kompetanse om metallenes egenskaper, har blikkenslageren spesialopplæring i produksjons og montasjeteknikker for tynnplate metall.

Vi bruker vår blikkenslagerkompetanse, til å arbeide med tak og fasade, samt ventilasjonsprodukter.

Blikkenslageren har utvidet kompetanse om tak og fasade.
Deri ligger utførelse av løsninger, som skal sikre at vann renner bort fra tak og fasadeflater, og ikke inn i bygningskonstruksjoner.
Blikkenslageren har og utvidet kompetanse på kanalanlegg for ventilasjon. Her skal man sikre at luft flyter gjennom bygg på en energieffektiv måte, samtidig som man unngår lyd i kanalene.
*
*